Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος του Κτηνοτροφείου του Γ.Π.Α. για ένα (1) έτος

05/07/2022 - 12:50 -- Dimitra Kosma
Ημ/νία:
05/07/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος του Κτηνοτροφείου του Γ.Π.Α. για ένα (1) έτος
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος 45.000 – 50.000 κιλών περίπου του Κτηνοτροφείου του Γ.Π.Α. για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

Συνημμένα: 
05/07/2022 - 12:50