ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

04/07/2022 - 12:25 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
04/07/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Η εξέταση της θεωρίας και του Εργαστηρίου του Μαθήματος της Υδρογεωλογίας (κωδ. 248 και 2950) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 10:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας – Γεωλογίας.

04/07/2022 - 12:25