ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ 2022-23 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

01/07/2022 - 16:13 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
01/07/2022
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ 2022-23 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εκλογές

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ 2022-23 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνημμένα: 
01/07/2022 - 16:13