Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου

30/06/2022 - 16:26 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
30/06/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου
Εκλογές

Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α.,

Συνημμένα: 
30/06/2022 - 16:26