Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος

29/06/2022 - 13:18 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
29/06/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος IONEL (Τμήμα 1), την προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος και αντικατάστασής φίλτρων του συστήματος απιονισμού ύδατος S800 (τμήμα 2), σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαστήριων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

29/06/2022 - 13:18