Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας

24/06/2022 - 11:14 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
24/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας
Εκλογές

Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 22η .06.2022 για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλέχθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Λιακόπουλος.

24/06/2022 - 11:14