Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντή Τομέα ΚΚΑΑΤ

23/06/2022 - 12:48 -- Angeliki Parask...
Ημ/νία:
23/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντή Τομέα ΚΚΑΑΤ
Εκλογές

Αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

23/06/2022 - 12:48