Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

23/06/2022 - 10:36 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
24/06/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
23/06/2022 - 10:36