Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ

22/06/2022 - 09:46 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
22/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ
Εκλογές

Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 21 η .06.2022, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Ζώων εκλέχθηκε ο κ. Παπαδομιχελάκης Γεώργιος του Αναστασίου Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτή Πρόεδρος η κα. Χάγερ Αριάδνη ─ Λουκία του Γεωργίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

 

Αθανάσιος Παππάς

Παναγιώτης Σιμιτζής

Κωνσταντίνα Μπιτχαβά

22/06/2022 - 09:46