ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20/06/2022 - 12:13 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
20/06/2022
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εκλογές

Απόφαση Κοσμήτορα Καθηγητή Δ. Σάββα για τη συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024

Α/Α: 
21
20/06/2022 - 12:13