Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

17/06/2022 - 12:01 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
17/06/2022
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Εκλογές

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (21.06.2022)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακήρυξη υποψηφίων

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανακηρύσσουμε υποψηφίους για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Ζώων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας:

Για το Αξίωμα του Προέδρου

του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ          ΒΑΘΜΙΔΑ

Παπαδομιχελάκης Γεώργιος          Αναστάσιος               Αναπληρωτής Καθηγητής

Για το Αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ          ΒΑΘΜΙΔΑ

Χάγερ Αριάδνη ─ Λουκία                Γεώργιος                   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Αθήνα 14 / 06 / 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.                                    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

Αθανάσιος Παππάς                                                 Παναγιώτης Σιμιτζής

                                                                                    Κωνσταντίνα Μπτιχαβά

17/06/2022 - 12:01