ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2022-2023

10/06/2022 - 09:27 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
10/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2022-2023
Συλλογικά Όργανα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΕΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2022-2023

10/06/2022 - 09:27