ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΟΑ

09/06/2022 - 12:43 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
09/06/2022
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΟΑ
Εκλογές

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ.  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΟΑ

09/06/2022 - 12:43