ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

09/06/2022 - 09:43 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
09/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Εκλογές

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

09/06/2022 - 09:43