ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

09/06/2022 - 09:40 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
28/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
Εκλογές

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ _ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμένα: 
09/06/2022 - 09:40