Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για θητεία από 1-09-2022 έως 31-08-2024

09/06/2022 - 09:04 -- Sotirios Ntalag...
Ημ/νία:
09/06/2022
Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θέμα:
Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για θητεία από 1-09-2022 έως 31-08-2024
09/06/2022 - 09:04