Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

07/06/2022 - 17:47 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
07/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.
Εκλογές

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

Συνημμένα: 
07/06/2022 - 17:47