Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.

07/06/2022 - 17:46 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
07/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.
Εκλογές

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.

Συνημμένα: 
07/06/2022 - 17:46