Εξεταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος ΕΦΠ

07/06/2022 - 12:03 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
07/06/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξεταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος ΕΦΠ

Η Εξέταση της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογία - Ορυκτολογία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 στις 11:00 (Θεωρία) και 13:00 (Εργαστηρίου) αντίστοιχα στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας - Γεωλογίας

07/06/2022 - 12:03