Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού, των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Ειδικό Ταμείο

07/06/2022 - 09:42 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
07/06/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού, των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Ειδικό Ταμείο
Εκλογές

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού, των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Ειδικό Ταμείο του ΓΠΑ

07/06/2022 - 09:42