ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ "Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών (κωδ.79)

06/06/2022 - 15:18 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
06/06/2022
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ "Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών (κωδ.79)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος ‘Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’(κωδ.79) για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν την Τετάρτη 06/07/2022 και ώρα 11:00 – 14:00 αμφ. Κουτσομητόπουλου

                                                          Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

06/06/2022 - 15:18