ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

06/06/2022 - 14:24 -- Konstantinos Sa...
Ημ/νία:
06/06/2022
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας καιΠροστασίας του Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την συνημμένη Ανακοίνωση.

Εκ του Εργαστηρίου

Συνημμένα: 
06/06/2022 - 14:24