Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α.

06/06/2022 - 14:20 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
06/06/2022
Άλλο
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α.
Εκλογές

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α.

06/06/2022 - 14:20