ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

06/06/2022 - 14:10 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
06/06/2022
Διοικητικές Δομές
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Π.Α.
Εκλογές

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

                        Αθήνα, 6.6.2021

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 4554/3.06.2022 απόφαση του Πρύτανη του Γ.Π.Α., για τη διεξαγωγή εκλογής ανάδειξης εκπροσώπου της κατηγορίας του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3743/11.05.2022 προκήρυξη εκλογών, εξέτασε την υποψηφιότητα με αριθμό πρωτοκόλλου:

  • 4554/ 2.06.2022 αίτηση υποψηφιότητας του Κωνσταντίνου Δελημήτρου

Ανακηρύσσει

Υποψήφιο για την εκλογή στη θέση του εκπροσώπου της κατηγορίας του Διοικητικού προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. τον Κωνσταντίνο Δελημήτρο.

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

         ΕΙΡΗΝΗ ΑΞΑΡΛΗ

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ

       ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΤΣΩΝΗ

           Πρόεδρος   

                   Μέλος

                Μέλος

 

06/06/2022 - 14:10