Προκήρυξη εκλογών ΔΕΠ του Τομέα Δενδροκομίας-Αμπελουργίας, του Τμήματος ΕΦΠ, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος

01/06/2022 - 16:24 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
01/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών ΔΕΠ του Τομέα Δενδροκομίας-Αμπελουργίας, του Τμήματος ΕΦΠ, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα Δενδροκομίας-Αμπελουργίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος 

Συνημμένα: 
01/06/2022 - 16:24