Προκήρυξη εκλογών ΔΕΠ του Τομέα ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ,του Τμήματος ΕΦΠ, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος

01/06/2022 - 16:11 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
01/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών ΔΕΠ του Τομέα ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ,του Τμήματος ΕΦΠ, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος
Εκλογές

Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ,του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος

Συνημμένα: 
01/06/2022 - 16:11