Προκήρυξη εκλογών ΔΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, 

01/06/2022 - 16:06 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
01/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών ΔΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, 
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος

Συνημμένα: 
01/06/2022 - 16:06