Εξεταση Εργαστηρίου Γεωλογίας - Γεωμορφολογίας

01/06/2022 - 00:11 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
01/06/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξεταση Εργαστηρίου Γεωλογίας - Γεωμορφολογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογία - Γεωρφολογία (4ο Εξάμηνο κωδ.430) για τους κανονικούς και επι πτυχίο φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/06/2022, ωρα 16:30 - 18:30 στο Αμφιθεατρο Φραγκόπουλου.

01/06/2022 - 00:11