Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου Τμήματος Ε.Ζ.Π.

31/05/2022 - 16:35 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
31/05/2022
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου Τμήματος Ε.Ζ.Π.
Εκλογές

Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου Τμήματος Ε.Ζ.Π.

Συνημμένα: 
31/05/2022 - 16:35