ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ ΓΠΑ

30/05/2022 - 10:54 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
30/05/2022
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ ΓΠΑ
Εκλογές

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών των Φυτών ΓΠΑ Καθηγητής Δημήτριος Σάββας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ με διετή θητεία (από 01.09.2022 έως και 31.08.2024)

Α/Α: 
19
30/05/2022 - 10:54