ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

27/05/2022 - 09:47 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
27/05/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
27/05/2022 - 09:47