Πρόοδος στο Μάθημα Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη (Υπενθύμιση)

23/05/2022 - 09:26 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
23/05/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Πρόοδος στο Μάθημα Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη (Υπενθύμιση)
Προπτυχιακές Σπουδές

Την Τρίτη 24 Μαΐου και ώρα 12:00 υπενθυμίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί προαιρετική Πρόοδος στο μάθημα Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη (για περισσότερες πληροφορίες βλ. eclass).

23/05/2022 - 09:26