ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

16/05/2022 - 08:51 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
16/05/2022
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Διοικητικά Θέματα

Πράξη ένταξης του Καθηγητή Ιωάννη Βόντα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης έως 16.09.2025

Α/Α: 
14
16/05/2022 - 08:51