ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

13/05/2022 - 13:04 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
13/05/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ημερομηνίες και ώρες αναπλήρωσης, στο μάθημα Στατιστική ΙΙ:

Δευτέρα 23/5/2022 ώρες 10π.μ.-1μ.μ. (3 ώρες)

Δευτέρα 30/5/2022 ώρες 10π.μ.-1μ.μ. (3 ώρες)

Δευτέρα 6/6/2022 ώρες 10π.μ.-2μ.μ. (4 ώρες)

Συνολικά 10 ώρες αναπλήρωσης.
 

                          Η Εκπαιδευτικός

                           Άννα Τζαβαλή
 

13/05/2022 - 13:04