Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο

12/05/2022 - 13:26 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
12/05/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο
Εκλογές

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12/05/2022 - 13:26