Προκήρυξη Εκλογών Ε.ΔΙ.Π. στο Ειδικό Ταμείο

12/05/2022 - 13:23 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
12/05/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογών Ε.ΔΙ.Π. στο Ειδικό Ταμείο
Εκλογές

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12/05/2022 - 13:23