Προκήρυξη Εκλογών Ε.Τ.Ε.Π στο Ειδικό Ταμείο

12/05/2022 - 13:18 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
12/05/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογών Ε.Τ.Ε.Π στο Ειδικό Ταμείο
Εκλογές

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του) στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία έως 31.8.2023

12/05/2022 - 13:18