ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

05/05/2022 - 13:52 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
05/05/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ σε συνεργασία το τμήμα Περιφερειακής  και Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα την Άμφισσα, διοργανώνει ομαδικό σεμινάριο με τίτλο:

 

«Συμμαχίες μέσα στην οικογένεια»

 

Σας προσκαλούμε να συζητήσουμε τα παρακάτω Θέματα:

  1. Ο δικός μας ρόλος στην οικογένεια μας
  2. Σύμμαχος με ποιον γονέα?
  3. Συναισθηματική Απουσία Γονέα

 

Εισηγήτρια: Μηλιόρδου Αθηνά, Κλινικός Ψυχολόγος MSc

 

Το Ομαδικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη  17/05/2022, ώρα: 11:00 πμ - 12:00 μμ, στο μικρό  Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στην Άμφισσα

 

Πρόκειται για Σεμινάριο Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης & Βιωματικού Χαρακτήρα , το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές-τριες του τμήματος του Πανεπιστημίου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε στο miliordoua1@aua.gr αναγράφοντας: Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Έτος Σπουδών, Αριθμό Μητρώου & Ακαδημαϊκό e-mail. 

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

                                       

ANNOUNCEMENΤ

 

Dear Student,

 

The AUA Career Center in colloboration of the Department Regional and Economic Development of the Agricultural University of Athens, in Amfissa organize the 3o  Group seminar to all students entitled:

 

 

"Alliances within the family

 

   More specifically the topics will be focus on:

 

  1. Our role in our family
  2.  Ally with which parent?
  3. Parental Absence

 

Seminar Trainer Mrs Milliordou Athina, Clinical Psychology MSc.

 

The  Group Seminar will take place on  Tuesday 17/05/2022  at 11:00 am, in the small university amphitheater of the University.

This is a Experiential Awareness Information Seminar, which is addressed to all students.To register your participation in this Group  Seminar with the Clinical Psychologist Mrs. Milliordou Athina, you can contact online at miliordoua1@aua.gr stating: Name, Department, Year of Studies, Registration Number & Academic e-mail.

 

 

“Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

Συνημμένα: 
05/05/2022 - 13:52