ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

28/04/2022 - 13:01 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
28/04/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, στην Άμφισσα,

 

Σας καλωσορίζουμε στο μικροομαδικό εργαστήριο μνημονικών τεχνικών, που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα.  

 

Τίτλος/Θέμα: Η εργαζόμενη μνήμη.

 

Στο σεμινάριο μας θα μιλήσουμε για την εργαζόμενη μνήμη και τα χαρακτηριστικά της. Θα παρακολουθήσουμε ένα σχετικό βίντεο και θα λύσουμε μια δοκιμασία.

Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Ώρα: 11:00-13:00

Τόπος: Μικρό Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου

 

Για να δηλώσεις συμμετοχή, στείλε στο giannakodima@aua.gr  αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σου, τον αριθμό μητρώου φοιτητή, το έτος σπουδών, το ακαδημαϊκό σου email και το τμήμα σου.

 

Κασσάνδρα Γιαννακόδημα

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής M.Ed., MA

Συμβουλευτική Υποστήριξη Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες (τμήμα Άμφισσας)

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

 

 

ANNOUNCEMENT

 

Dear students,

 

Welcome to the Laboratory of Mnemonic Techniques, organized by the Career Center and the collaboration of the Department of Regional and Economic Development of the Agricultural University of Athens, in Amfissa.

Title/Subject: Working Memory.

Date: Monday 9th May 2022

Time: 11 a.m-1 p.m

Place:  Αmphitheater

 

To register send to giannakodima@aua.gr, stating your name, student registration number, year of study, your academic email and your department.

 

Kassandra Giannakodima

Special Education Teacher M. Ed., MA

Counseling students with Special Educational Needs and Disabilities

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

28/04/2022 - 13:01