Εξέταση Μεταπτυχιακής Διατριβής Γ. Μαντωνανάκη

13/04/2022 - 20:26 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
13/04/2022
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
Εξέταση Μεταπτυχιακής Διατριβής Γ. Μαντωνανάκη
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταπτυχιακής Διατριβής του Γεώργιου Μαντανωνάκη με θέμα: «Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για την Επιλογή Μεθόδων Επεξεργασίας και Επαναχρησιμοποίησης των Υγρών Αστικών Αποβλήτων της Πόλης των Πατρών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων» στην τριμελή εξεταστική επιτροπή: Αναπλ. Καθηγητής Χ. Καραβίτης (Επιβλέπων), Καθηγητής Ν. Δέρκας (μέλος της τριμελούς), Αναπλ. Καθηγητής Ι. Παπανικολάου (μέλος της τριμελούς) για την κατεύθυνση «Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για  τα Έργα  Υποδομής» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, ΓΠΑ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΜsTeams με κωδικό εισόδου: u3sclqx .

13/04/2022 - 20:26