Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

07/04/2022 - 08:54 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
07/04/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)
Προπτυχιακές Σπουδές
07/04/2022 - 08:54