ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Γραφείο Διασύνδεσης του Γ.Π.Α.

28/03/2022 - 10:42 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
28/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Γραφείο Διασύνδεσης του Γ.Π.Α.
Προπτυχιακές Σπουδές

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ σε συνεργασία το τμήμα Περιφερειακής  και Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα την Άμφισσα, διοργανώνει ομαδικό σεμινάριο με τίτλο:

 

 «ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ -ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

Σας προσκαλούμε να συζητήσουμε τα παρακάτω Θέματα:

  1. Κίνητρα
  1. Είδη κινήτρων
  1. Χρησιμότητα Κινήτρων
  1. Αναβλητικότητα & Σπουδές

 

Εισηγήτρια: Μηλιόρδου Αθηνά, Κλινικός Ψυχολόγος MSc

 

Το Ομαδικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη  06/04/2022, ώρα: 11:00 πμ - 12:00 μμ, στο μικρό  Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στην Άμφισσα

 

Πρόκειται για Σεμινάριο Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης & Βιωματικού Χαρακτήρα , το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές-τριες του τμήματος του Πανεπιστημίου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε στο miliordoua1@aua.gr αναγράφοντας: Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Έτος Σπουδών, Αριθμό Μητρώου & Ακαδημαϊκό e-mail. 

 

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

                                                                                     ANNOUNCEMENΤ

 

The AUA Career Center in colloboration of the Department Regional and Economic Development of the Agricultural University of Athens, in Amfissa organize the 1o  Group seminar to all students entitled:

 

“MOTIVATION FOR LEARNING & PROCRASTINATION”

 

  More specifically the topics will be focus on:

 

  1. What Motivation Means
  2. Classification of motives
  1. Why You Need the Motive
  2. Procrastination and Studies

 

Seminar Trainer Mrs Milliordou Athina, Clinical Psychology MSc.

The  Group Seminar will take place on on   06 April Wednesday at 11:00 αm, in the small university amphitheater of the University.

 

This is a Experiential Awareness Information Seminar, which is addressed to all students of University. To register your participation in this Group  Seminar with the Clinical Psychologist Mrs. Milliordou Athina, you can contact online at miliordoua1@aua.gr stating: Name, Department, Year of Studies, Registration Number & Academic e-mail.

 

 

 

“Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

28/03/2022 - 10:42