ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κας Μ. Βιδάλη

28/03/2022 - 10:37 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
28/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κας Μ. Βιδάλη
Προπτυχιακές Σπουδές

Το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι, στις 28-03-2022 αναβάλλεται λόγω αδιαθεσίας.

                                       Η Εκπαιδευτικός

                                            Μ. Βιδάλη

28/03/2022 - 10:37