Ανακοίνωση για ΠΟΑ (Kαρπετά)

28/03/2022 - 09:39 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
28/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Ανακοίνωση για ΠΟΑ (Kαρπετά)
Προπτυχιακές Σπουδές

Το μάθημα της κοινωνιολογίας της  τρέχουσας εβδομάδας αναβάλλεται για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και θα αναπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο eclass.

28/03/2022 - 09:39