ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΡΠΕΤΑ

22/03/2022 - 10:22 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
22/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΡΠΕΤΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το μάθημα " κοινωνιολογία " δεν θα πραγματοποιηθεί.

22/03/2022 - 10:22