ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΝΕΓΑΚΗ)

21/03/2022 - 14:33 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
21/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΝΕΓΑΚΗ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Οικονομικά της Ενέργειας, πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Eclass ώστε να λάβουν θέμα για την εκπόνηση της υποχρεωτικής εργασίας. Χωρίς εργασία, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην τελική γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προσέλθει για επιλογή θέματος (από την συγκεκριμένη θεματολογία που έχει ανακοινωθεί στο Eclass), θα του ανατεθεί θέμα από την καθηγήτρια και θα ανακοινωθεί στο Eclass.

21/03/2022 - 14:33