Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

16/03/2022 - 09:30 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
16/03/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

Συνημμένα: 
16/03/2022 - 09:30