Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

14/03/2022 - 12:14 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
14/03/2022
Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
Εκλογές

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας, του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

14/03/2022 - 12:14