ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

14/03/2022 - 09:42 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
14/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητέ φοιτητή - Αγαπητή φοιτήτρια,

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ σε συνεργασία με το τμήμα Περιφερειακής  και Οικονομικής Ανάπτυξης και Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την Άμφισσα, διοργανώνει ομαδικό σεμινάριο με τίτλο:

                             "Αναγνώριση Αυτόματων Αρνητικών Σκέψεων -Άγχους"

Θέματα που θα συζητηθούν:

•    Αρνητικές σκέψεις
•    Άγχος και Ψυχική Υγεία
•    Άγχος και Συμπεριφορά.

Εισηγήτρια: Μηλιόρδου Αθηνά, Κλινικός Ψυχολόγος MSc.

Το Ομαδικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21/03/2022, ώρα: 11:00 πμ - 12:00 μμ, στο μικρό  Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για Σεμινάριο Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Βιωματικού Χαρακτήρα , το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές-τριες.
    Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο Ομαδικό Σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο miliordoua1@aua.gr, αναγράφοντας: Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Έτος Σπουδών, Αριθμό Μητρώου & Ακαδημαϊκό e-mail.

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

                                               ANNOUNCEMENΤ
 Dear Student,

The AUA Career Center in colloboration of the Department Regional and Economic Development of the Agricultural University of Athens, in Amfissa organize the 1o  Group seminar to all students entitled:  "Detect Automatic Negative and Dysfunctional Thoughts- Stress”

   More specifically the topics will be focus on:

•    Negative thoughts
•    Stress and psychical health
•    Stress and behavior

Seminar Trainer Mrs Milliordou Athina, Clinical Psychology MSc.
The  Group Seminar will take place on on Monday 21 March at 11:00 am, in the small university amphitheater of the University.
       This is a Experiential Awareness Information Seminar, which is addressed to all students.To register your participation in this Group  Seminar with the Clinical Psychologist Mrs. Milliordou Athina, you can contact online at miliordoua1@aua.gr stating: Name, Department, Year of Studies, Registration Number & Academic e-mail.

“Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

14/03/2022 - 09:42