έναρξη υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Άμφισσα

10/03/2022 - 13:51 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
10/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
έναρξη υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Άμφισσα
Υπηρεσίες - Υποδομές - Παροχές
10/03/2022 - 13:51